• :
  • :
Archives

Reial Decret 463/2020 de 14/03/2020 declaració estat alarma pel COVID-19 i Ordre TMA/231/2020 de 15/03/2020

EN RELACIÓ A AQUEST REIAL DECRET I AQUESTA ORDRE, INFORMEM A TRAVÉS D’AQUEST MISSATGE QUE, ES DESACONSELLA TOTALMENT VIATJAR, A NO SER QUE SIGUI PER RAONS INAJORNABLES, PER MANTENIR AL MÀXIM EL CONFINAMENT DE TOTA LA POBLACIÓ.