DES DE L’1 DE JULIOL DE 2020 ESTABLIM EL 100% D’EXPEDICIONS DE LÍNIA REGULAR.