• :
  • :

AVÍS LEGAL

Condicions generals d’utilització i política de privacitat

El present avís legal regula la utilització de la pàgina web de Transports Públics del Priorat i Domènech S.L. ( Autocars Domènech), a partir d’ara ( TPPD).

  1. Identificació de l’Empresa

TPPD ubicada a l’Avgda. Catalunya, 56; 43730 Falset ( Tarragona), dedicada a transport de viatgers per carretera amb autocar i taxi.

Tenim la missió d’atendre les necessitats dels nostres clients i Administracions Públiques, aportant la garantia de la seva satisfacció, a través d’una gestió de qualitat i de medi ambient, basada amb els criteris de les normes certificades ISO 9001 i 14001 i UNE 13816 de Transport Públic de Viatgers.

Així mateix, garantint la supervivència de l’empresa i dels llocs de treball, que aquesta aporta al conjunt de les famílies que depenen de l’empresa, i que, majoritàriament són de la comarca del Priorat.

Aquesta pàgina web, s’ha creat per informar de la Política de l’empresa, així com dels horaris i serveis, de la flota, contacte, demanar pressupostos, …

La utilització d’aquesta pàgina web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, per tant és necessari llegir aquest avís atentament.

La gestió d’aquesta pàgina web, la realitzem internament i el telèfon de contacte és el 977831871 i el fax el 977831870, així com l’e-mail de contacte gestio@autocarsdomenech.cat.

  1. Objecte de la web

Les pàgines que conté la web, tenen per objecte facilitar el coneixement al públic en general, dels serveis i horaris que realitzem i informar de les característiques de l’empresa.

TPPD es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions continguda a la web o a la seva configuració i presentació d’aquesta.

Els serveis descrits, fan referència, exclusivament, a la normativa vigent a Espanya i són formulats per les negociacions que es realitzin dins del territori espanyol. La informació continguda en aquesta pàgina web ho és només a efectes de de propaganda de l’empresa i en cap cas constitueix una oferta vinculant que obligui al usuari a contractar a TPPD.

  1. Condicions d’accés i disponibilitat

L’accés als continguts d’aquest web, té un caràcter gratuït per tots els usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, a excepció de possibles interrupcions que requereixin un manteniment i/o millora del sistema o en conseqüència de les circumstàncies exposades a l’apartat 4 paràgraf 3, sense perjudici del assenyalat anteriorment.

  1. Exoneració de responsabilitats

4.1. Per us indegut:

Al accedir a aquesta web, s’accepta que TPPD no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi d’aquest accés o l’ús de la informació d’aquesta web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquesta web.

4.2. Per continguts de tercers:

La web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines que són completament independents d’aquesta pàgina web. TPPD no respondrà i/o garantirà, en cap cas, la exactitud, insuficiència i /o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, ja sigui física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

4.3. Por errors tecnològics aliens o propis:

TPPD no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema operatiu del sistema elegit ( xarxa telefònica, Internet, …), motivades per causes alienes a TPPD, de retards o bloquejos en l’ús del sistema elegit, causat per deficiències o sobrecarregues de les línies telefòniques o del centre de procés de dades de TPPD, en el sistema d’Internet o altres sistemes electrònics, així com els danys que puguin ser ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes als sistema escollit, fora del control de TPPD. Així mateix, s’exonera a TPPD de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués tenir el client, com a conseqüència d’errors, defectes o omissions  de la informació facilitada per TPPD, sempre que procedeixin de fonts alienes a TPPD.

  1. Propietat intel·lectual

El Copyright del material contingut en aquesta pàgina web es propietat exclusiva de TPPD.

L’accés gratuït no implica altres drets o llicències per la seva reproducció i/o distribució sense la expressa autorització de TPPD. Les marques i logotips, dissenys, continguts, programes i objectes similars que formen part d’aquesta pàgina web estan protegides per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de la base de dades, ja sigui parcial o total, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de les accions judicials necessàries que corresponguin en dret.

Transports Públics del Priorat i Domènech S.L. està  registrada al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1860; Llibre 0; Foli 204; Secció 8; Full T 26361; Ins. 5;  Data Ins. 01/09/2005.