FITES HISTÒRIQUES

FITES HISTÒRIQUES

Autocars Domènech

Josep Aguiló Miró ( Mateuet ), qui representa la primera generació, comença l’activitat de transport de viatgers per carretera amb els primers vehicles amb tracció a motor (taxis i omnibusos).

Josep Aguiló Miró, amb diferents aliances, continua l’activitat fins al començament de La Guerra Civil Espanyola, quan els confisquen tot el material mòbil.

Josep Aguiló Miró juntament amb el seu fill Josep Aguiló Amorós, qui representa la segona generació tornen a l’activitat, passada aquesta guerra, amb l’adquisició d’altres vehicles i l’assignació de serveis regulars de Falset a l‘estació de FFCC de Marçà- Falset i tornant a Falset i l’adjudicació dels drets de trasllat a aquesta estació de Correus via FFCC.

L’empresa passa a ser propietat exclusiva de Josep Aguiló Amorós, qui la manté fins l’any 85, sent una empresa de persona física Josep Aguiló Amorós amb DNI 39.773.205 (Autocars Aguiló).

Es transfereix l’empresa a Francisco Domènech Urgell, qui representa la tercera generació, ja que és el gendre de Josep Aguiló Amorós i que porta més de deu anys treballant en aquesta empresa. A partir d’aquest moment l’empresa també es constitueix com persona física Francisco Domènech Urgell amb DNI 39.816.663-Y (Autocars Domènech), qui continua l’activitat de l’estació de FFCC.

Entra a formar part de l’estructura de l’empresa Francisco Domènech Aguiló (fill de Francisco Domènech Urgell ), qui representa la quarta generació i es dedica a tasques de conductor, reparacions i manteniment de vehicles.

Francisco Domènech Aguiló, rep poders a l’empresa. Manté les funcions anteriors i passa a formar part de la Direcció junt amb el seu pare, participant en les decisions de l’empresa.

Per a l’adjudicació de la Línia Regular La Figuera-Reus V-1283,T-30 (amb filloles), es pren la decisió obligatòria de formar part d’una empresa, Transports Públics del Priorat S.L. amb CIF B-43718196, amb un soci i amb la fusió de l’empresa d’aquest amb la de Francisco Domènech Urgell. Francisco Domènech Aguiló passa a ser Administrador solidari juntament amb la muller del soci. Aproximadament quatre mesos més tard, Francisco Domènech Urgell i Francisco Domènech Aguiló decideixen formar una altra vegada l’empresa Francisco Domènech Urgell (Autocars Domènech) i mantenen paral·lelament les dues empreses.

A meitats d’aquest any, el soci proposa deixar de formar part de l’empresa, i se li accepta la proposició d’abandonar la organització. A partir d’aquest moment l’empresa particular de Francisco Domènech Urgell es fusiona amb Transports Públics del Priorat S.L., passant a denominar-se Transports Públics del Priorat i Domènech S.L. i conservant el mateix CIF B-43718196 i Francisco Domènech Aguiló passa a ser l’Administrador únic de l’empresa.

Francisco Domènech Aguiló, amb la funció d’Administrador únic, agafa la de   Responsable del Sistema de Gestió de qualitat Integrat.

S’estableix el Sistema de Gestió Integrat conforme a les normes UNE-EN 13816, ISO 9001,   i ISO 14001.

Dins del primer trimestre s’obté la certificació del Sistema de Gestió segons les normes UNE-EN ISO 9001 de qualitat, i ISO 14001 de gestió ambiental.I s’entra a formar part del Consorci pel Transport Públic del Camp de Tarragona.

S’obté la certificació de la UNE 13816 de satisfacció dels clients ( específic de viatgers)

Es renova la imatge corporativa de l’empresa, renovant el logo corporatiu i la pàgina web, per donar una imatge més moderna de l’empresa.
L’ajuntament de Falset ens adjudica la llicéncia de Taxi Adaptat.