• :
 • :

POLÍTICA DE L’EMPRESA

TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, S.L. som una empresa familiar (quarta generació), arrelada a la Comarca del Priorat i enfocada a serveis de transport de viatgers per carretera. Des de la nostra seu i oficines de Falset (Tarragona) realitzem transport en línies regulars, transport escolar i d’empresa, serveis discrecionals. També realitzem tasques de manteniment de la flota pròpia.

Amb la idea de desenvolupar un pla d’empresa sostenible, per a la prestació de serveis de transport de passatgers per carretera, i comptant amb el suport dels Treballadors, Agregats i Proveïdors, ens proposem:

 • Satisfer les expectatives dels Clients, incrementant el % de clients molt satisfets.
 • Merèixer la confiança de la Societat.
 • Establir una correcta relació amb el Medi Ambient, mitjançant una correcta gestió de residus i controlant el consum de gasoil, que no superi el teòric nominal establert pel fabricant i realitzant un bon i eficaç manteniment de la flota pròpia.
 • Obtenir el respecte dels Competidors.

Mitjançant:

 • la qualitat dels serveis
 • el compliment dels compromisos
 • les bones pràctiques professionals i la prevenció de la contaminació.
 • el compliment dels requisits legals, reglamentaris i normatius
 • la voluntat de comunicar informació relativa als aspectes ambientals significatius.

Per això, establim un Sistema de Gestió basat en la millora continua, conforme a les Normes:

 • UNE-EN 13816, quant a la Qualitat del Servei de Transport Públic de Passatgers
 • ISO 9001, quant a la Gestió de la Qualitat; i
 • ISO 14001, quant a la Gestió Ambiental

En aquesta data, firmem la present declaració que estableix la política, consolida les bases per al desenvolupament del Sistema de Gestió de TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, S.L. i manifesta el compromís de la Direcció de l’Empresa, a Falset 10 de març de 2009.