POLÍTICA DE L’EMPRESA

TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, SLU som una empresa familiar (quarta generació), arrelada a la Comarca del Priorat i enfocada a serveis de transport de viatgers per carretera. Des de la nostra seu i oficines de Falset (Tarragona) realitzem transport en línies regulars, transport escolar i d’empresa, serveis discrecionals. També realitzem tasques de manteniment de la flota pròpia.

 

Amb la idea de desenvolupar un pla d’empresa sostenible, per a la prestació de serveis de transport de passatgers per carretera, i comptant amb el suport dels Treballadors, Agregats i Proveïdors, ens proposem:

         Satisfer les expectatives dels Clients, incrementant el % de clients molt satisfets.

         Merèixer la confiança de la Societat. 

         Establir una correcta relació amb el Medi Ambient, mitjançant una correcta gestió de residus i controlant el consum de gasoil, que no superi el teòric nominal establert pel fabricant i realitzant un bon i eficaç manteniment de la flota pròpia.

         El nostre principal objectiu es treballar per evitar accidents i mantenir en 0 el numero de ferits.

         Implantar un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball que assegurem: La identificació, Avaluació i control eficaç dels riscos associats a la feina per tal de minimitzar els accidents i malalties professionals.

         Planificació de l’activitat preventiva que integri les Mesures necessàries prevencions i la realització d’un Seguiment continu de la seva eficàcia i compliment.

 

Mitjançant:

         la qualitat dels serveis

         el compliment dels compromisos

         les bones pràctiques professionals i la prevenció de la contaminació.

         el compliment dels requisits legals, reglamentaris i normatius

         la voluntat de comunicar informació relativa als aspectes ambientals significatius.

 

Per això, establim un Sistema de Gestió basat en la millora continua, conforme a les Normes certificades per SGS:

         UNE-EN 13816, quant a la Qualitat del Servei de Transport Públic de Passatgers

         ISO 9001, quant a la Gestió de la Qualitat

         ISO 14001, quant a la Gestió Ambiental

         UNE ISO 39001, quant a la gestió de la Seguretat Vial

         UNE EN ISO 45001, quant a la Seguretat i Salut al Treball

         Protocol de Seguretat, Prevenció i Control d’Infeccions (COVID-19 i/ó altres)

 

En aquesta data, firmem la present declaració que estableix la política, consolida les bases per al desenvolupament del Sistema de Gestió de TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, SLU, i manifesta el compromís de la Direcció de l’Empresa, a Falset 2 de setembre de 2020.

 

 

 

  1. Francisco Domènech Aguiló