POLÍTICA DE L’EMPRESA

TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, SLU som una empresa familiar (quarta generació),
arrelada a la Comarca del Priorat i enfocada a serveis de transport de viatgers per carretera. Des de la
nostra seu i oficines de Falset (Tarragona) realitzem transport en línies regulars, transport escolar i
d’empresa, serveis discrecionals. També realitzem tasques de manteniment de la flota pròpia.
Amb la idea de desenvolupar un pla d’empresa sostenible, per a la prestació de serveis de transport de
passatgers per carretera, i comptant amb el suport dels Treballadors, Agregats i Proveïdors, ens proposem:
– Satisfer les expectatives dels Clients, incrementant el % de clients molt satisfets.
– Merèixer la confiança de la Societat.
– Establir una correcta relació amb el Medi Ambient, mitjançant una correcta gestió de residus i
controlant el consum de gasoil, que no superi el teòric nominal establert pel fabricant i realitzant
un bon i eficaç manteniment de la flota pròpia.
– El nostre principal objectiu es treballar per evitar accidents i mantenir en 0 el numero de ferits.
– Eliminar els perills i reduir els riscos.
– Compromís per la participació i consulta dels treballadors.
– Implantar un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball que assegurem: La identificació,
Avaluació i control eficaç dels riscos associats a la feina per tal de minimitzar els accidents i
malalties professionals.
– Planificació de l’activitat preventiva que integri les Mesures necessàries prevencions i la realització
d’un Seguiment continu de la seva eficàcia i compliment.
Mitjançant:
– la qualitat dels serveis
– el compliment dels compromisos
– les bones pràctiques professionals i la prevenció de la contaminació.
– el compliment dels requisits legals, reglamentaris i normatius
– la voluntat de comunicar informació relativa als aspectes ambientals significatius.
Per això, establim un Sistema de Gestió basat en la millora continua, conforme a les Normes certificades per
SGS:
– UNE-EN 13816, quant a la Qualitat del Servei de Transport Públic de Passatgers
– ISO 9001, quant a la Gestió de la Qualitat
– ISO 14001, quant a la Gestió Ambiental
– UNE ISO 39001, quant a la gestió de la Seguretat Vial
– UNE EN ISO 45001, quant a la Seguretat i Salut al Treball
– Protocol de Seguretat, Prevenció i Control d’Infeccions (COVID-19 i/ó altres)
En aquesta data, firmem la present declaració que estableix la política, consolida les bases per al
desenvolupament del Sistema de Gestió de TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, SLU, i
manifesta el compromís de la Direcció de l’Empresa, a Falset 16 de març de 2023.

Document PDF