POLÍTICA DE L’EMPRESA

TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, S.L. som una empresa familiar (quarta generació ), arrelada a la Comarca del Priorat i enfocada a serveis de transport de viatgers per carretera. Des de la nostra seu i oficines de Falset (Tarragona) realitzem transport en línies regulars, transport escolar i d’empresa, serveis discrecionals. També realitzem tasques de manteniment de la flota pròpia.

Amb la idea de desenvolupar un pla d’empresa sostenible, per a la prestació de serveis de transport de passatgers per carretera, i comptant amb el suport dels Treballadors, Agregats i Proveïdors, ens proposem:

 • Satisfer les expectatives dels Clients, incrementant el % de clients molt satisfets.
 • Merèixer la confiança de la Societat.
 • Establir una correcta relació amb el Medi Ambient, mitjançant una correcta gestió de residus i controlant el consum de gasoil, que no superi el teòric nominal establert pel fabricant i realitzant un bon i eficaç manteniment de la flota pròpia.
 • El nostre principal objectiu es treballar per evitar accidents i mantenir en 0 el numero de ferits.
 • Implantar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que asegure: La identificación, evaluación y control eficaz de los riesgos asociados al trabajo con el fin de minimizar los accidentes y enfermedades profesionales.
 • Planificación de la actividad preventiva que integre las medidas necesarias de prevención y la realización de un seguimiento continuo de su eficacia y cumplimiento.Mitjançant:
 • la qualitat dels serveis
 • el compliment dels compromisos
 • les bones pràctiques professionals i la prevenció de la contaminació.
 • el compliment dels requisits legals, reglamentaris i normatius
 • la voluntat de comunicar informació relativa als aspectes ambientals significatius.Per això, establim un Sistema de Gestió basat en la millora continua, conforme a les Normes
 • UNE-EN 13816, quant a la Qualitat del Servei de Transport Públic de Passatgers
 • ISO 9001, quant a la Gestió de la Qualitat
 • ISO 14001, quant a la Gestió Ambiental
 • UNE ISO 39001, quant a la gestió de la Seguretat Vial
 • UNE EN ISO 45001, quant a la seguretat i salut al treballEn aquesta data, firmem la present declaració que estableix la política, consolida les bases per al desenvolupament del Sistema de Gestió de TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, S.L. i manifesta el compromís de la Direcció de l’Empresa, a Falset 31 de setembre de 2018.