Política de protecció de dades

Per utilitzar alguns dels serveis d’aquesta pàgina web, els Usuaris han de proporcionar prèviament a l’empresa algunes dades de caràcter personal. Transports Públics del Priorat i Domènech S.L. ( Autocars Domènech), a partir d’ara TPPD, tracta aquestes dades de manera automatitzada i amb la finalitat i condicions definides a la seva Política de Protecció de Dades Personals aquí detallada. Les dades les emmagatzemem en un fitxer denominat Clients, el qual està inscrit a l’Agencia Española de Protección de Datos, tal com defineix la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999 de 13 de Diciembre.

La finalitat d’aquest fitxer és la gestió administrativa, comptable i fiscal. Amb això, consent expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat definida anteriorment.

TPPD ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades de caràcter Personal legalment exigits a la LOPD i el reglament que la desenvolupa.

Per la correcta prestació dels serveis als que l’usuari podrà accedir, aquest haurà de contestar amb veracitat a camps obligatoris que constin registrats. Si hi ha dades falses, farà que quedi sense efecte les condicions generals de contractació.

Les seves Dades de Caràcter Personal incloses seran cedides a tercers quedant en l’entorn de l’empresa, només per tractar temes de caràcter legal com Declaracions, Impostos, … També es cediran a entitats Públiques establertes per la Llei i a aquelles organismes judicials que legalment o requereixin.

L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és realitza segons l’establert a la LOPD i el reglament que la desenvolupa, amb la identificació oficial per part del titular de les Dades i segons els processos que estableixen les normatives. La direcció, de l’exercici dels drets citats, és:

Transports Públics del Priorat i Domènech S.L., Avgda. Catalunya, 56; 43730 Falset ( Tarragona). E-mail: gestio@autocarsdomenech.cat, Telf. 977831871 i Fax 977831870.